Etna, Z mojej twórczości, Śladami moich przodków, Kontakt, Sprawy Polaków, Ciekawostki z Sycylii

poniedziałek, 31 marca 2014

Wojciech Kudyba „L’andata”

Wiersz „Wstępowanie” Wojciecha Kudyby ukazał się w zbiorze wierszy "W końcu świat", Sopot 2014, str. 25.
 
Autor: Wojciech Kudyba

Wstępowanie

Wstępując do Tyszowiec – w pośpiechu, w widzenia
Zawsze tak, jakby się odwiedzało niewielką
Krainę Wszystkich Świętych, jeżdżenie na święta
Do Częstochowy, Grabarki, do Jerozolimy:
Najpierw Zamość, Tomaszów, smak dymu, chłód wody
Długie słuchanie wiatru, języka doliny
Potem tylko dukt drogi, stukot deszczu o dach
Pismo, które nie kłamie – podnosi się wieża
I słychać dawne dzwony, to jest: zaproszenie
Gdy wschodzi blask i ścieżką biegnie obietnica.

Jak zwykle o tej porze wszędzie pełno wron
Należy się spieszyć. Być może jest tylko to:
Niecierpliwa wędrówka do Świętego Miasta,
Śpiewanie, wstępowanie, długie, jasne bramy
Rozmowy z guślarzami, mroczny ogień wódki
Szeptanie modlitw, długie różańce pogrzebów
Żegnanie wodą, dymem, mozolna obecność.

Lecz potem także chodzenie na cmentarz – do tych
Którzy żyją. Zapalanie ognia. Co roku
Coraz ich więcej i więcej też dzikiej róży
Głogów, ostów, mniej gestów, lecz coraz wyraźniej
Oko w oko z ciemnością. Już późno. Za murami
W miejscu, gdzie była cerkiew zaczyna się wieczór.

A zatem zmierzch. Powolne odwiedzanie nocy.
Kadisz nad grobem cadyka – tam, gdzie dawno temu
Zrywaliśmy kwiaty lipy. Jeszcze tylko długie
Szukanie naszego domu na Średniej – trudne
Po omacku. O tej porze nie ma nikogo
Kto by wskazał drogę. Jedynie mała gwiazda.

Dom zawsze gdzie indziej.

 
Tłumaczenie na język włoski: Bożena Zofia Kachel 

L’andata

Fare un salto a Tyszowce - in fretta, in vista
Sempre così, come se si visitasse un piccolo
Regno di Tutti i Santi, viaggiare per le feste
A Czestochowa, Grabarka, a Gerusalemme:
In primo luogo Zamość, Tomaszów, il sapore del fumo, il fresco dell’acqua
un lungo ascolto di vento, lingua della valle
Dopo soltanto il sentiero della strada, il battere della pioggia sul tetto
La scrittura, che non mente – si innalza la torre
E si sentono le campane vecchie, cioè: un invito
allorquando sorge il bagliore e lungo il sentiero corre la promessa.

Come di consueto in questo periodo corvi ovunque
Bisogna affrettarsi. Forse è soltanto questo:
il viaggio impaziente verso la Città Santa,
Il Canto, l’entrata, le porte lunghe, luminose
Le conversazioni con i fattucchieri, il fuoco cupo della vodka
Il sussurrare le preghiere, i rosari lunghi dei funerali
L’addio con l’acqua, con il fumo, la presenza penosa.

Ma poi anche le visite al cimitero – per quelli
che vivono. Accendere il fuoco. Ogni anno
ve ne sono di più e sempre di più anche delle rose selvatiche
dei biancospini, dei cardi, meno dei gesti, ma sempre più chiaro
Occhi negli occhi con le tenebre. Già è tardi. Dietro le mura
Nel luogo dove c'era una chiesa inizia la serata.

Dunque il crepuscolo. La visita lenta della notte.
Kaddish sulla tomba del giusto capo – là dove tanto tempo fa
Raccoglievamo i fiori di tiglio. Ancora soltanto la lunga
ricerca della nostra casa sulla Średnia - difficile
al buio. In questo momento non c'è nessuno
Che avrebbe indicato la strada. Solo una piccola stella.

La casa è sempre altrove.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz