Etna, Z mojej twórczości, Śladami moich przodków, Kontakt, Sprawy Polaków, Ciekawostki z Sycylii

czwartek, 19 czerwca 2014

Wojciech Kudyba „Questo”

Polecam (za zgodą autora i tłumacza) lekturę wiersza „To” Wojciecha Kudyby, który ukazał się w zbiorze wierszy "W końcu świat", Sopot 2014, str. 82 oraz jego tłumaczenie na język włoski Bernadetty Mól.
 
Autor: Wojciech Kudyba
 
To
 
Mówiłem do Niego z ziemi, z gliny 
Z mułu, z czarnych ziaren, z trawy
Nisko, z korzeni
Z bólu: to „ja”.  
 
On był jak reszta, ostatnia część
Zgubiony kamyk – w porę    
Zawsze nie w porę, czczony-zapomniany
Na samym dnie 
To, co pozostaje
Ten szorstki osad, zgrzyt, ten błysk
To zaufanie.
 
To: tak, nie, tak; ten takt, niepewność
Śmiertelny ogród – ta wzajemność
Palą się kwiaty, całe życie w ogniach
Światło w środku świata
To „jestem”, to: „zostań”.
 
Tłumaczenie na język włoski: Bernadetta Mól
 
Questo
 
Mi rivolsi a Lui dalla terra, dall’argilla
dalla melma, dalle piccole zolle nere, dal basso
dell’erba, dalle radici
Dal dolore: sono „io”
 
E Lui era come un residuo, l’ultima parte
Un sasso perduto - nel tempo
Sempre fuori dal tempo, venerato-dimenticato
andato a fondo
Quel che rimane
Questo deposito ruvido, uno stridio, questo lampo
Questa fiducia.
 
Questo: si, no, si; questa ritmicità, incertezza
Un giardino mortale - questa reciprocità
Fiori che bruciano, tutta la vita in fiamme
Luce al centro dell’universo
Questo „ci sono”, questo „rimani”.
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz